Kategori: Vädret

Väderleken

”April synes nu vilja göra allt hvad den kan för att tillhanda­hålla den grönskande matta, hvilken det sedan tillkommer “blomstermånaden“ att vidare montera. Strålande solsken har de senaste dagarna omvexlat med ljumma duggregn, och i dag på förmid­dagen har det på solsidan rådt en värme, som framlockat vårdräkter […]

Oväntat vinterväder

”Göteborgarna öfverraskades vid uppvaknandet i morse att finna sin stad klädd i full vinterdräkt. Visserligen hade man föregående afton bevittnat ett af de ymnigaste snöfall som denna vinter skänkt oss, men man vän­tade väl knappast att resultatet däraf skulle bli så varaktigt. I morse låg så­lunda ett flere […]

Ett vackert snöfall över Göteborg

”Ett vackert snöfall, som ännu håller i då detta skrifves, har betydligt förbättrat det af gårdagens töväder hårdt angripna slädföret. Också höres jemt pinglande slädklockor, och man behöfver ej gå långt för att möta “en snäcka med en pelsklädd Venus i“. En ganska frisk nordvestvind torde dock på […]

Vinter eller vår?

”Vi lefva för närvarande i ett osäkerhetens tidehvarf, en osäkerhet såväl i menniskornas sinnen som i luften och vädret. Sålunda ha de senaste dagarne brakt oss en mängd budskap om våren från alla håll och kanter. Man har hört lärkan både vid Klippan, i Kungelfstrakten och i Bohuslän. […]

Vintersport i Göteborg

”I Slottsskogen är kälkbacken nu i ordning och tillgänglig för allmänheten. Enskilda sällskap få i tur och ordning efter anmälan disponera densamma under aftnarne, då banan upplyses af bloss. Det syns på den lifliga freqvensen att detta slags vinter nöjen nu njutas med nyhetens hela behag. Och om […]

Vinterväder i Göteborg

”Väderleken. Lite vinter ha vi äntligen fått smaka på. I lördags afton lär termometern visat — 10 gr., i går morse stod den ännu vid — 8 gr. Förmiddagen erbjöd det vackraste promenadväder: strå­lande solsken och några få graders köld. I går afton rådde en rätt bitande blåst […]

Förestår en värmeperiod?

Ett allt varmare klimat uppmärksammades även 1898 och man spekulerade kring en ny värmeperiod: ”Den osedvanligt blida vintern har gifvit hrr metereologer åtskilligt att tänka på, och frågan om huruvida en s. k. vämeperiod inbrutit dryftas mycket inom ve­tenskapliga kretsar. Professor E. Brückner i Bern har sedan flere […]

Nyårsvädret och Nyårshelsningarna

”Nyåret ingick lika ruskigt som det gamla hade slutat. Och under hela den första dagen af detta allra nyaste år förblef det grått och dystert som skulle vi aldrig mer få se en klar dag. Men redan den andre hade bladet vändt sig. Solen strålade och det var […]

Sommaren 2017 inget historiskt rekord

När alla i år återvände efter semestern fanns det ett givet samtalsämne, sommarvädret! SMHI skrev på sin blogg om att ”Sommarens högsta temperatur blev den blygsammaste på nästan 100 år”.  På Aftonbladets hemsida hävdades att det var den sämsta sommaren på 155 år.  Om du är övertygad om […]

Blixtens offer

”Det qvalmiga och olidligt varma vädret under gårdagen ändade på qvällen i ett förfärligt åskväder, som vid half 9-tiden drog öfver Göteborg med omnejd. Himmelens fönster tycktes ha öppnat sig och regnet föll i kaskader till jorden, förvandlande våra gator till vildt forsande bäckar. Den af svarta åskmoln […]

Väderleken

”Regn föll ytterligare i morse, och äfven under dagens lopp har duggat, så att årsväxten nu omsider tord fått passabel rotblöta. Äfven från åtskilliga andra orter ingå meddelanden att regn fallit mer eller min­dre ymnigt, och det vill synas som om området för det välgörande regnet varit ganska […]

Ruskig väderlek

”Väderleken är fortfarande ruskig och ostadig. I går afton drog en och annan hagelskur öfver staden och i natt föll snöblandadt regn, under det termome­tern höll sig omkring nollpunkten. I dag har duggregnat nästan hela förmiddagen. I Jonseredstrakten föll i natt rätt myc­ket snö, så att marken blef […]

Isen påverkar färjetrafiken

”Elf- och skärgårdstrafiken. De små Klippbåtarne ha måst lägga upp och de större s. k. skärgårdsångsluparne, använ­das. Så trafikeras linien Staden— Lindholmen —Bläsan af “Lärkan“, som afgår hvarje full timme, och “Ejdern“ går mellan Sänkverket —Färjestaden. Till Klippan kan trafiken ej uppehållas, då isen på båda sidor om […]

Snöstorm över Göteborg

Snö – det betyder trafikkaos i Göteborg och många idag gör sig lustiga över förhållandena varje gång som större mängder snö faller över staden. Det var bättre förr… eller var det så? Läs och döm själva utifrån dagens berättelse om snöstormen den 10 februari 1897. ”En häftig snöstorm […]

Kallt

”I morse var det här i staden 22 grader kallt, och troligt är att kölden under natten varit ännu ett par grader hvassare. I Partille antecknades i morse 25 graders köld, i Jonsered 28 och uppåt Lerum 33.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 februari 1897) Bilden i sidhuvudet är […]

Isförhållandena

”I natt rådde nio graders köld. Från Vinga varsnas här och där litet drifis, hvarjemte på sina ställen äfven ny is bildas. I morse rådde där klart väder. Vinden O. N. O. Isen i Göta elf är nu farbar och anlitas flitigt för körslor mellan Bohus- och Vestgötalanden, […]